Ευφυής Επιτήρηση Εικόνας στα Κέντρα Λήψης Σημάτων Συναγερμού & Εικόνας

"Η ενσωμάτωση της λήψης εικόνας στα ΚΛΣ και ο συγκερασμός των νέων τεχνολογιών προσφέρουν λύσεις που καλύπτουν τις σύγχρονες απαιτήσεις."

Η τεχνολογική πρόοδος στις μέρες μας είναι τόσο ραγδαία που θεωρείται περισσότερο καθημερινότητα και λιγότερο αυτό που πραγματικά είναι, μια ιστορική επανάσταση δηλαδή σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Καθένας από εμάς καλούμαστε από το δικό του προμαχώνα, να συμβάλλει στην υποστήριξη εκείνων των μεθόδων που θα οδηγήσουν στην καλύτερη εκμετάλλευση των τεχνολογικών πόρων που έχουμε στην διάθεσή μας. Στον τομέα των συστημάτων επιτήρησης εικόνας (video surveillance) που θα εξετάσουμε, ο συγκερασμός των νέων τεχνολογιών, το επιτυχές δηλαδή «πάντρεμά» τους θα δώσει τις λύσεις που αναζητούμε.

Επιλογή ή Μονόδρομος ;

Συμφωνούμε όλοι πώς κάθε εταιρεία υπηρεσιών ασφαλείας που διαθέτει ΚΛΣ, θέλει να προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια στους πελάτες της, ενισχύοντας τη φήμη της και εδραιώνοντας την θέση της στην αγορά. Για να το επιτύχει αυτό θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει το οπλοστάσιο της τεχνολογίας, αναγνωρίζοντας αυτόματα ότι η ενσωμάτωση της λήψης εικόνας αποτελεί μονόδρομο.

Ποιες είναι όμως οι αδυναμίες στην λήψη εικόνας που κάνουν το όλο εγχείρημα όχι μόνο δαπανηρό αλλά και αναποτελεσματικό ;

Ο κύριος παράγοντας που δυσχεραίνει την υλοποίηση της υπηρεσίας, είναι η ποικιλία των κατασκευαστών των καταγραφικών/καμερών.

Είναι πρακτικά αδύνατο για ένα ΚΛΣ να περιορίσει την παροχή της υπηρεσίας σε έναν μόνο κατασκευαστή. Αυτό θα επέφερε την απώλεια υποψήφιων πελατών που διαθέτουν ήδη εγκαταστάσεις καμερών από άλλους κατασκευαστές.

Έστω όμως ότι ένα ΚΛΣ έχει αποκλειστικούς πελάτες με εγκαταστάσεις καμερών από έναν και μόνο κατασκευαστή. Ακόμα και σ’ αυτή την περίπτωση σύντομα θα ανακαλύψει ότι το λογισμικό του κατασκευαστή για λήψη εικόνας έχει περιορισμό στον συνολικό αριθμό καμερών ή καταγραφικών. Το ΚΛΣ θα πρέπει να τρέχει την εφαρμογή σε περισσότερα τερματικά για να καλύψει τον αριθμό των πελατών του. Πολλαπλασιάζοντας όμως τις εφαρμογές και τα τερματικά του, δυσχεραίνει εξαιρετικά το έργο των χειριστών και βρίσκεται στην ανάγκη να αυξήσει τους χειριστές ανά βάρδια.

Πώς γίνεται η λήψη εικόνας ;

Αν και μπορούν να εφαρμοσθούν διάφοροι μέθοδοι για την λήψη εικόνας, ο συνήθης τρόπος είναι να χρησιμοποιείται η εφαρμογή του κατασκευαστή της κάμερας ή του καταγραφικού. Σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται φυλλομετρητής (browser) ενώ σε άλλες χρησιμοποιούνται ειδικές εφαρμογές (video analytics) ή υπηρεσίες νέφους (cloud services).Το ΚΛΣ διαθέτει είτε video wall είτε μεγάλες οθόνες στις οποίες και εμφανίζει εικόνες από τις κάμερες των πελατών του.


Όγκος δεδομένων στο ΚΛΣ με λήψη εικόνας – παράδειγμα

Το video που λαμβάνουμε μπορούμε να το φανταστούμε σαν μια συνεχή ροή φωτογραφιών (frames). Κάνοντας έναν υπολογισμό του όγκου δεδομένων και της επιβάρυνσης που δέχεται ένα ΚΛΣ ώστε να ανταποκριθεί στην λήψη εικόνας παρατηρούμε τα εξής:

 • Σε μια κανονική λήψη εικόνας ο ρυθμός ροής είναι 15 με 30 frames ανά δευτερόλεπτο (fps).
 • Για μια κάμερα με ανάλυση 1080P HD με μέση ποιότητα εικόνας, 15 fps και συμπύκνωση H.264, ο όγκος δεδομένων (bandwidth) είναι περίπου 4 Mbps.
 • Ένα ΚΛΣ με μια σταθερή γραμμή Internet 100 Mbps και με απόδοση στο 100% θα μπορεί να δεχτεί ταυτόχρονη λήψη εικόνας από (100Mbps/4Mbps) 25 κάμερες .

Έστω ότι κάνουμε έκπτωση στην ποιότητα της λήψης, κατεβάζοντας την ανάλυση της κάμερας σε 720P HD με 10 fps και bandwidth στα 0,6 Mbps. Αυτό σημαίνει ότι με 100Mbps μπορούμε να δεχτούμε λήψη από 160 κάμερες. Ακόμα και έτσι όμως εάν έχουμε 10 πελάτες με 16 κάμερες ο κάθε ένας, έχουμε φθάσει το ΚΛΣ στα όρια του και δεν έχουμε καλύψει παρά ένα μικρό μέρος των αναγκών του.Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν όρια στην υπηρεσία ταυτόχρονης λήψης εικόνας και ο προσεκτικός σχεδιασμός της υπηρεσίας είναι κάτι περισσότερο από αναγκαίος.

Τι πραγματικά θέλουμε να κάνει ένα ευφυές λογισμικό λήψης εικόνας ?

Αρχικά, επιθυμούμε να είναι ευφυές. Να μεταφέρει δηλαδή video από πολλές κάμερες ταυτόχρονα στο ΚΛΣ, ώστε να έχουμε επιβεβαίωση ενός συμβάντος χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς ψευδείς συναγερμούς αλλά και με το συντομότερο δυνατό χρόνο απόκρισης από τους χειριστές.


Προδιαγραφές λογισμικού για την ενσωμάτωσή του στη video επιτήρηση ενός ΚΛΣ

Η ύπαρξη ενιαίου λογισμικού «συγκερασμού τεχνολογιών» για την λήψη εικόνας για όλους τους τύπους καταγραφικών και κατασκευαστών, καθίσταται απαραίτητη για να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους πελάτες μας αλλά και να προστατέψουμε την επιχείρησή μας από πρόσθετα έξοδα και δυσάρεστες καταστάσεις.

Το λογισμικό θα πρέπει να έχει τις παρακάτω δυνατότητες:

 • Ταυτόχρονη λήψη εικόνας από διαφορετικούς πελάτες και καταγραφικά
 • Λήψη σημάτων συναγερμού Video Analytics ή βασικών συμβάντων κίνησης, βλαβών και Video Loss από διαφορετικούς κατασκευαστές καταγραφικών και λογισμικών
 • Λήψη εικόνας αντί για Video σε περίπτωση συμβάντος και προβολή της στην οθόνη
 • Απεριόριστο αριθμό καμερών – καταγραφικών – πελατών
 • Επέκταση video προβολής σε πολλαπλές οθόνες – video wall και τερματικά
 • Μεταφορά σημάτων Video Analytics στο λογισμικό διαχείρισης σημάτων συναγερμού (CMS) στο ΚΛΣ για ταυτόχρονη καταγραφή των ενεργειών του χειριστή

 • Αυτόματη ενεργοποίηση λήψης εικόνας video από πελάτη με την λήψη σήματος συναγερμού στο λογισμικό CMS του ΚΛΣ

 • Καταγραφή Video στο ΚΛΣ με pre-alarm
 • Μόνιμη καταγραφή Video επιλεγμένων πελατών
 • Κρυπτογράφηση Video και μεταφορά σε FTP Servers για φύλαξη (σε συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR)
 • Αυτόματη διαγραφή καταγεγραμμένων Video μετά την παρέλευση χρονικής περιόδου (σε συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR)
 • Αυτόματη ενεργοποίηση λήψης εικόνας σε τακτά χρονικά διαστήματα και βάσει ωραρίου για Video Patrol. Ταυτόχρονη ενημέρωση του CMS για την εικονική περιπολία από τον χειριστή
 • Διασύνδεση των καταγραφικών του πελάτη και ενεργοποίηση λήψης Video εικόνας από το CMS όποτε το θεωρήσει σκόπιμο ο χειριστής
 • Έλεγχο καλής επικοινωνίας με τα εγκατεστημένα καταγραφικά (Ping ή API) και ενημέρωση του CMS στο ΚΛΣ για ενημέρωση πελάτη και εγκαταστάτη
 • Εξέλιξη λογισμικού με ενσωμάτωση νέων καταγραφικών – λογισμικών Video Analytics

Ποιες είναι οι πρόσθετες υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η λήψη εικόνας στους πελάτες του ΚΛΣ ;


Θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τις πρόσθετες υπηρεσίες με έμφαση στα παρακάτω βασικά σημεία:

 1. Επιβεβαίωση συμβάντος με λήψη εικόνας από τον πελάτη για αποφυγή ψευδών συναγερμών
 2. Λήψη συμβάντων από τις κάμερες του πελάτη με τεχνολογία Video Analytics για κάλυψη χώρων όπου δεν μπορεί να εγκατασταθεί σύστημα συναγερμού
 3. Video Patrol – Περιοδική παρακολούθηση εγκαταστάσεων του πελάτη βάσει ωραρίου αντί για χρήση φυλάκων
 4. Μόνιμη καταγραφή εικόνας Video του πελάτη για περιπτώσεις καταστροφής του καταγραφικού από διαρρήκτες

Ποια προσδοκούμε να είναι τα οφέλη της ενσωμάτωσης εικόνας στο ΚΛΣ ;

Οι πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχει ένα ΚΛΣ προς τους πελάτες του αποτελεί ένα ισχυρό χαρτί στην εδραίωση και ανάπτυξη της επιχείρησης και ταυτόχρονα το ιδιάζον χαρακτηριστικό από τον ανταγωνισμό. Ορισμένες φορές αυτό μπορεί να γίνει εις βάρος άλλων καθοριστικών παραγόντων της επιχείρησης και για να είμαστε συγκεκριμένοι, εις βάρος των ανθρώπων (χειριστών) που την απαρτίζουν. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη μας τον ανθρώπινο παράγοντα δεν θα επιλέξουμε μεθόδους αύξησης του φόρτου εργασίας τους αλλά θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε σε επιλογές φιλικές προς τον άνθρωπο και τις δυνατότητές του. Κινούμενοι στο τρίπτυχο, σωστός σχεδιασμός διαδικασιών, επιλογή κατάλληλων εφαρμογών και άριστη υλικοτεχνική υποδομή η ενσωμάτωση της λήψης εικόνας στην επιχείρησή μας θα αποφέρει τα μέγιστα αποτελέσματα εκμεταλλευόμενοι στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες συμπίεσης εικόνας και μεταφοράς video προς όφελος όλων.

Γεώργιος Σταυριανός
Φυσικός-Αναλυτής Συστημάτων
Γεν. Διευθυντής ORBIT SYSTEMS